A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області"

На допомогу класному керівнику

Особлива роль в організації виховної діяльності в закладі освіти належить класним керівникам. Діяльність класного керівника регламентується

«Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 року № 434, затвердженим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за №659/4880 ( зі змінами).

Ресурс:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00#Text

 

https://ips.ligazakon.net/document/RE12665

Додаток 1

до листа Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022 №9105-22


Радимо використовувати під час організації виховної роботи з учасниками освітнього процесу матеріали, надіслані Міністерством освіти і науки України у 2022 році, зокрема:

  1. «Щодо  діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році» від 02.08.2022 р. №18794-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-u- sistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci

  1. «Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України» від 206.2022 р. № 1/6885-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomu- nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-na- teritoriyi-ukrayini

  1. «Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою» від 14.06.2022 р. № 1/6355-22

 

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikiv- torgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu

  1. “Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України” від 10.06.2022р. № 1/6267-22

Ресурс доступу:

https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-pro- deiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvity- ukrainy/

  1. «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні» від 30.02022 № 1/5735-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu- nasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

  1. «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні » від 1305.2022 р. № 1/5119-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-sered- ditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

  1. «Про   забезпечення   психологічного   супроводу   учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 29.03.2022 р.  № 1/3737-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo- suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

  1. «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії » від 25.03.2022 р. № 1/3663-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-v- umovah-voyennoyi-agresiyi

Принагідно зауважуємо, що відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти наділені автономією, що полягає в їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.

Згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» організація освітнього процесу та діяльності закладу загальної середньої освіти належать до повноважень його керівника

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора