A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області"

На допомогу класному керівнику

Особлива роль в організації виховної діяльності в закладі освіти належить класним керівникам. Діяльність класного керівника регламентується

«Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 року № 434, затвердженим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за №659/4880 ( зі змінами).

Ресурс:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00#Text

 

https://ips.ligazakon.net/document/RE12665

Додаток 1

до листа Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022 №9105-22


Радимо використовувати під час організації виховної роботи з учасниками освітнього процесу матеріали, надіслані Міністерством освіти і науки України у 2022 році, зокрема:

  1. «Щодо  діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році» від 02.08.2022 р. №18794-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-u- sistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci

  1. «Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України» від 206.2022 р. № 1/6885-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomu- nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-na- teritoriyi-ukrayini

  1. «Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою» від 14.06.2022 р. № 1/6355-22

 

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikiv- torgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu

  1. “Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України” від 10.06.2022р. № 1/6267-22

Ресурс доступу:

https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-pro- deiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvity- ukrainy/

  1. «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні» від 30.02022 № 1/5735-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu- nasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

  1. «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні » від 1305.2022 р. № 1/5119-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-sered- ditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

  1. «Про   забезпечення   психологічного   супроводу   учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 29.03.2022 р.  № 1/3737-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo- suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

  1. «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії » від 25.03.2022 р. № 1/3663-22

Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-v- umovah-voyennoyi-agresiyi

Принагідно зауважуємо, що відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти наділені автономією, що полягає в їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.

Згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» організація освітнього процесу та діяльності закладу загальної середньої освіти належать до повноважень його керівника

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора